corona & sluiting

We kunnen er niet omheen, van overheidswege is besloten dat de horeca in Nederland verplicht SLUIT tot en met zondag 5 april aanstaande. Helaas kunnen we niet anders dan daar gevolg aan geven. Zijn er nieuwe ontwikkelingen, dan melden wij dat via sociale media en deze website.